Perjantai on leikkipäivä

Oletteko te vain leikkineet tänään?

Muistan joskus urani alkuvaiheilla, kun vanhemmille piti avata ihan toden teolla, mikä merkitys leikkimisellä on. Leikkimistä pidettiin turhana ajanvietteenä. Varsinkin eskarissa se koettiin turhaksi, oli tärkeämpää opetalla kirjaimia ja numeroita. Ehkä minulle itsellekin selvisi vasta ajan kanssa, mikä leikin tarkoitus loppupelissä on lapsen elämässä.

Muistan aina sen kotileikin. Lapset työntävät nukenrattaita ja toinen tuumaa toiselle.

-Nyt kun nämä tuli tuolta laivalta kotiin pitää katsoa, ettei lapset syö liikaa karkkia ja sitten tämä äiti laittaa nämä tuliaispullot tuonne ylähyllylle.

Olin vetää purukumini väärään kurkkuun. Mitä ihmettä? Toinen lapsista oli kertonut juuri aamupäivällä heidän olleen viikonloppuna laivalla perheen kanssa ja nyt se elettiin jo todeksi.

Tämä on leikin tarkoitus, hahmottaa elämää. Leikin kautta lapset opettelemme elämää ja sen perustaitoja.  Se on monimutkaista toimintaa, joka vaikuttaa monella tavalla lapsen kehitykseen. Leikki on kaikkien lasten oikeus.

Leikki on ihan ehdottoman tärkeää, miettikäämme lapsen sosiaalisia ja vuorovaikutus taitoja. Ihan pieni lapsi leikkii yksin, hän tutkii ja tutustuu maailmaan esineiden avulla. Hän laittaa niitä suuhun ja koskettelee. Hän alkaa hahmottaa maailmaa leikkimällä esineillä ja ihmettelemällä.

Siiten kun lapset alkavat vähän kasvaa he alkavat leikkiä pikkuhiljaa yhdessä, mutta yksin. He leikkivät rinnakkaisleikkiä. He leikkivät arjesta tuttuja leikkejä, tiskaavat astioita ja laittavat ruokaa, ulkoiluttavat koiria.  Kaikilla on oma rooli, vasta ajan myötä leikki muuttuu niin että myös kaverille luodaan oma. Alamme neuvotella asioista ja harjoitella sosiaalisia taitoja.

Leikeissä vilahtaa arjesta tuttuja teemoja, niitä käsitellään leikin yhteydessä. Asioita, jotka pelottaa, hämmentää, on arkea. Lähes kaikki me varhaiskasvattajat olemme kokeneet sen hetken, kun joku lapsi käyttää omia sanojamme leikeissä

-SSSSSHHYY pää tyynyyn!

Tai

-Enkö minä ole sanonut!  Pahimmillaan lapset käyttävät vielä eleitä tai ilmeitä, jotka vaikuttavat pelottavan tutuilta.

Leikki ja leikin ilo on jokaista lasta varten. Aikuisen rooli on aktiivinen se ohjaa leikkiä. Varhaiskasvatuksessa meidän tehtävämme on etsiä jokaiselle sopiva leikkitoveri, joka tukee leikin kehitystä.

Me suunnittelemme yhdessä leikkiä, leikimme ja opetamme asioita ja lopuksi lopetamme leikin ja käymme vielä läpi, miten leikki eteni.

Aikuisena sitä usein vain miettii, mihin ne leikkitaidot katoavat iän myötä. Aikuisena ei ole enää helppoa heittäytyä leikin maailmaan mukaan.

48.jpg

Vesi on elementeistä yksi joka kiehtoo lasta paljon. Siihen kun yhdistetään vielä lumi. Miten huikeita tutkimuksia ja leikkejä meidän kylpyhuoneemme pitääkään sisällään perjantaisin. :)

46.jpg

Mielikuvitus on se, joka rikastuttaa leikkiä. Mielikuvitus maalaa meidän maailmamme. Lapsuudessa sillä on vielä suurempi rooli.  Mielikuvitusleikeissä irrotellaan ja hullutellaan. Mielikuvitusleikeissä ei kilpailla eikä niissä voi leikkiä oikein tai väärin. Roolileikit ovat oiva esimerkki mielikuvitusleikeistä. Mielikuvitusleikit rikastuttavat lapsen sisäistä kuvittelukykyä. Niissä annetaan tilaa vapaalle ja välittömälle oivallukselle, keksimiselle ja muuntelulle. Pikkulapsilla raja mielikuvituksen ja todellisuuden välillä on häilyvä. Leikki-ikäinen voi olla täysi prinsessa tai rallikuski. Ralliautoksi riittää vanha polkupyörä tai linnaksi pelkkä pahvilaatikko.  Mielikuvitusleikeillä, on useita tarkoituksia, ja ne venyttävät leikin rajoja. Niiden avulla lapsi kokeilee uusia ajatuksia ja kokee elämää erinäkökulmista.

20.jpg
19.jpg

Kun lapset kasvavat, mielikuvitusleikki laajenee ja lapsella saattaa olla mielikuvitusystäviä. Nämä mielikuvitusystävät saattavat tarjota lohtua tai olla ystävinä yksinäisille. Ne saattavat tehdä hurjia asioita, joita ei itse uskalla tehdä. Tällä tavoin lapsi kokeilee elämää eri näkökulmista ja leikittelee vallan ajatuksella.

Leikkitaidot ei ole itsestään selvyys, sitä täytyy harjoitella. Meillä Vilskeessä leikitään paljon, mutta usein perjantaisin, leikki saa ihan uudet mittakaavat, kun kaikki aikuiset luovat lasten kanssa leikeille uudet puitteet. Leikkiperjantaiden ajatus on rikastuttaa leikkikulttuuria, opettaa lapsille leikkitaitoja ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Leikkiperjantait luovat meille kaikille isoille ja pienille mahdollisuuden heittäytyä leikin maailmaan ja silloin, jos joskus, kaikki on mahdollista!

43.jpg

Tresa ja Peilin taika.

Pelaaminen on hauskaa, opimme, tiedämme, me ratkaisemme ja ennen kaikkea elämme!

Yksi hienoimmista asioista tässä maailmassa on nauttia lasten leikkimisen katsomisesta, mutta vieläkin ihana on mahdollisuus leikkiä heidän kanssa. Pelaaminen vain kahdella elementillä: valopöytä ja muutama maalaus, voivat antaa meille koko fantasiamaailman. Maalauksen kautta valo herättää tunteita ja tunteita, eri värit saavat meidät ilmaisemaan itseä eri tavoin ja tiedostamattomasti yhdistää meihin hetkiä tai elämyksiä, jotka auttavat meitä yhdistämään kokemuksiaan keskenään.

Miksi sininen väri aiheuttaa joillekin ihmisille surua ja muille rauhaa?

Ja miksi me liittyvät toisinaan punaisiksi rakkauteen ja muina aikoina vihaan? Onko keltainen väri aina mukana ilossa, vai voimmeko joskus yhdistää sen muihin tunteisiin, kuten ahdistukseen?

Pelaamme ja löydämme tämän monimutkaisen maailman, joka ympäröi meitä, löydämme tapoja kanavoida sisäinen maailmaamme ja ilmaista itseämme ilman pelkoa. Anna lasten leikkiä vapaasti, ja me seuramme heitä matkalla vapaaseen ja täyteen aikuisten elämään.

"Lapsella on sata kieltä, sata kättä, sata ajatusta, sata ajattelua, pelaamista ja puhumista, sata aina sata tapaa kuunnella, yllättää, rakastaa, sata iloa laulaa ja ymmärtää." (Loris Malaguzzi)

8.jpg
2.jpg

La magia del juego. Jugando nos divertimos, aprendemos, conocemos, resolvemos i por encima de todo vivimos! Una de las cosas más maravillosas de este mundo es poder disfrutar viendo a un niño jugar, pero más maravilloso aún es poder jugar con el. Un juego con tan solo dos elementos: una mesa de luz y unas cuantas pinturas, puede darnos un mundo entero de fantasía. La luz a través de la pintura nos provoca emoción y sentimiento, los diferentes colores nos hacen expresar de distintas maneras y inconscientemente nos conectan con momentos o experiencias vividas que nos ayudan a relacionar vivencias entre ellas. ¿Porque a algunos el color azul nos provoca tristeza y a otros paz? ¿Y el rojo porque a veces lo relacionamos con el amor y otras veces con la ira? ¿El color amarillo se asocia siempre a la alegría o a veces también podemos asociarlo a otras emociones como la angustia? Jugamos y además descubrimos este mundo complejo que nos rodea, encontramos maneras de canalizar nuestro mundo interior de expresarnos sin miedo. Dejemos jugar libremente a los niños y les acompañaremos en su camino hacia una vida adulta libre y plena.

5.jpg

"El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre cien formas de escuchar, de sorprender, de amar, cien alegrías para cantar y entender." (Loris Malaguzzi)

6.jpg

The magic of playing. Playing we have fun, we learn, we know, we solve and above all we live! One of the most wonderful things in this world is to enjoy watching a child play, but even more wonderful is be able to play with him. Playing with only two elements: a table of light and a few paintings, can give us a whole world of fantasy. The light through the painting provokes emotion and feeling, the different colors make us express in different ways and unconsciously connect us with moments or lived experiences that help us relate experiences between them. Why the blue color causes to some people sadness and to others peace? And why we relate sometimes red with love and other times to anger? Is the yellow color always associated with joy or can we sometimes associate it with other emotions like anguish? We play and also discover this complex world that surrounds us, we find ways to channel our inner world and to express ourselves without fear. Let the children play freely and we will accompany them on their way to a free and full adult life.

"The child has a hundred languages, a hundred hands, a hundred thoughts, a hundred ways of thinking, playing and speaking, one hundred always a hundred ways to listen, to surprise, to love, a hundred joys to sing and understand." (Loris Malaguzzi)

7.jpg